Pandoras økonomiske forhold

Pandoras økonomiske forhold

Ved denne PEST-analyse vil vi belyse Pandoras eksterne forhold, som samfunds- og branchefaktorer, der begge har indflydelse på værdien af Pandora og virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. Denne analyse vil have fokus på det danske marked, men ligeledes hovedmarkederne Australien, Tyskland, og USA, som fylder næsten 75 % af smykkefirmaets omsætning. Politiske og lovgivningsmæssige faktorer I den europæiske union er der en Skatte- og afgiftspolitik som består af to dele: En direkte beskatning og en indirekte beskatning. Med direkte beskatning menes der at Pandora er underlagt den danske skattelovgivning, mens datterselskaberne i koncernen er underlagt skattelovgivningen i det land selskabet har marked. Med indirekte beskatning menes der skatter som omhandler varernes frie bevægelse og frie udveksling af tjenesteydelser, som hindrer EU medlemmernes konkurrence mellem hinanden, som bl.a. indebærer, at der ikke er toldafgift mellem EU landene. Dette er der til gengæld på Pandoras salg til ikke EU lande. Økonomiske faktorer Hele verden har siden 2008 været i en global økonomisk krise. Dette har påvirket mange virksomheder, men det er faktisk i netop denne periode Pandora vokset ekstremt meget. BNP’ens udvikling i procent, i Danmark, USA, Australien, og Tyskland er rimelig ens. Fra 2005-2009 var BNP’en faldende i alle landene. I 2010 sker der en lille fremgang i alle landene, og dette kan være med til at styrke forbruget og fået folk til at købe flere smykker fra Pandora. Guld og sølv er en vigtig del i produktionen af Pandoras smykker. Der har igennem den seneste tid været en stigning i priserne på begge af disse ædelmetaller. Dette har medført stigninger i prisen på smykkerne som Pandora har solgt, og har simpelthen...